отглас от величието на България

Ловешката крепост Хисаря

се намира в северния Предбалкан. Разположена е на хълма Хисарлъка, на десния бряг на река Осъм. Част от укрепителната система, предназначена да пази подстъпите към столицата Търново и...

брод през времето...

Мостът над река Осъм в Ловеч е шедьовър, 

построен от прочутия майстор Кольо Фичето. Единственият по-рода си покрит мост на Балканският полуостров е символ на града, свързва...

Март 2021

Скален параклис "Света Петка"

В град Трън близо до сръбската граница е едно от най-светите места в България. Става въпрос за Света Петка. Мястото къде е живяла и където са се случили доста чудеса.

 

Света Петка е родена в град...